Çevre Politikamız


 Hakkında Şirketimize ait hizmet faaliyetleri kapsamında meydana gelebilecek olumsuz çevresel faktörlerin en aza indirilmesini sağlamak ve bu hususta önlemler almak

 Hakkında Şirketimiz bünyesinde bulunan çalışanlar nezdinde çevre bilincininin oluşturulmasını sağlamak ve bireysel sorumlulukların arttırılmasını sağlamak suretiyle ve katkı oluşturmak

 Hakkında Çalışma alanlarına ait çevreyi korumak için kirlenmeye karşı önlem almak ve bu bilinçle, doğal kaynakların korunması, kaynak kullanımının en aza indirilmesi ve daha düşük enerji kullanımını sağlamak

 Hakkında Telekomünikasyon sektörüne ait çevre standartları kapsamında yasal mevzuat, tüzük ve yönetmeliklere tam anlamıyla uyum sağlamak